Наукоємні технології

Science-Based Technologies


Редакція наукового журналу «Наукоємні технології» запрошує українських та закордонних вчених до публікації своїх робіт.
Про журнал
Обкладинка журналу

Проблематика

Технічні науки


Мови видання: українська, англійська. Завантажити вимоги до оформлення статей
ISSN: 2075-0781
Online ISSN: 2310-5461
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13793-2767Р
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2; галузь наук - технічні.
Періодичність: 4 рази на рік.
Статті надсилати на e-mail: sbt.nau@ukr.net
Адреса редакції: 03680, Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 406-70-08.

О.К. Юдін - Головний редактор, доктор технічних наук, професор
С.М. Лобода -Заступник головного редактора, доктор педагогічних наук
Р.В. Зюбіна - Відповідальний секретар
Історія журналу
Обкладинка журналу

Науковий журнал «Наукоємні технології»(“Science-Based Technologies”) заснований у Національному авіаційному університеті (НАУ) у 2008 році.

Професійний науково-технічний журнал містить статті, які є результатом наукових, експериментальних і теоретичних досліджень, що охоплює широкий спектр сучасних технологій таких як матеріалознавство та нанотехнології, вакуумна електроніка, пучкові та лазерні технології, радіоелектроніка, комп’ютерні та обчислювальні технології, хімічні та біофізичні технології і т.і., спільним для яких виступає високий рівень фундаментальності та наукоємності. Метою журналу є репрезентація результатів науково-дослідної роботи науковців, що працюють в НАУ ( в тому числі, із залученням студентів та аспірантів), в інститутах НАН України та інших Українських та закордонних науково-дослідних установах.

Видання розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу КВ № 13793-2767Р, періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами.

Проблематика журналу у галузі технічних наук: експлуатація повітряного транспорту, авіаційна хіммотологія, інформаційно-комунікаційні системи та мережі, інформаційна безпека, системи управління, транспортні системи, екологія та у галузі природничих наук: фізика, хімія.

Журналу надано International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009. Постановою Вищої атестаційної Комісії України від 23.02.2011 р. № 1–05/2 науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”) включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук.

Архіви
Редакційна колегія
Юдін Олександр Констянтинович

Юдін Олександр Костянтинович


Науковий ступінь: Доктор технічних наук.
Посада: Директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій, завідувач Кафедри комп'ютеризованих систем захисту інформації.
Участь у наукових та громадських організаціях:
Член експертної та науково-методичної ради Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України в галузі "Інформаційна безпека"; член-кореспондент Академії Зв'язку України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Освіта: У 1989 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації з напряму "Радіотехніка". Наукові інтереси: Інформаційна безпека, комп'ютерна безпека, телекомунікації.
Публікації: Понад 180 друкованих наукових праць, серед яких монографії, підручники та посібники, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях, патенти та авторські свідоцтва на комп’ютерні програми.
Контакти: 5 корпус, ауд. 206, тел.: +38(044)406-70-08, email: icit@ukr.net, kszi@ukr.net

Литвиненко Олександр Євгенович
зав. кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, доктор технічних наук , професор;

Конахович Георгій Філімонович
зав. кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Тамаргазін Олександр Анатолійович
зав. кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Грехов Андрій Михайлович
професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету, доктор фізико - математичних наук, професор;

Ленс Еріксон
директор малої програми космічних досліджень Авіаційного університету Ембрі-Ріддл, США, доктор технічних наук, професор;

Новікова Емма Борисівна
доцент кафедри іноземних мов Московського державного університету технологій та управління, Росія, кандидат педагогічних наук, доцент;

Кучинський Володимир Георгійович
генеральний директор ВАТ «Науково-виробниче об'єднання «Русский Электропривод»», Росія, доктор технічних наук, професор;

Васген Мелікян
керівник проектів в корпорації «Synopsys», Вірменія, доктор технічних наук, професор;

Жуков Ігор Анатолійович
зав. кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук , професор;